Click on the flag for
 the English version
Vogels
 
 
Ik heb alle rechten van deze foto's! Alle foto's mogen, mits niet commercieel, worden gebruikt. Het enige wat ik vraag is dat bij mijn foto's mijn naam en website worden genoemd. Correcties, aanvullingen, tips, enz. zijn welkom via mijn e-mail.
© P.Boers, 2004-2015.


Jonge spreeuw
(sturnus vulgaris)Jonge spreeuw
(sturnus vulgaris)Waterhoen
(gallinula chloropus)Waterhoen
(gallinula chloropus)Ooievaar en blauwe reiger
(ciconia ciconia & ardea cinerea)Ooievaar
(ciconia ciconia)Blauwe reiger
(ardea cinerea)Blauwe reiger
(ardea cinerea)Ooievaar
(ciconia ciconia)Grutto
(limosa limosa)Kluut
(recurvirostra avosetta)Aalscholver
(phalacrocorax carbo)Aalscholver
(phalacrocorax carbo)Fuut met jong
(podiceps cristatus)Ekster
(pica pica)Blauwborst
(luscinia svecica)Grutto
(limosa limosa)Grutto
(limosa limosa)Grutto
(limosa limosa)Grutto
(limosa limosa)Grutto
(limosa limosa)Heggemus
(prunella modularis)Jonge fitis
(phylloscopus trochilus)Jonge koolmees
(parus major)Jonge merel
(turdus merula)Jonge kluten
(recurvirostra avosetta)Jonge meerkoet
(fulica atra)Jonge meerkoet
(fulica atra)Jonge meerkoet
(fulica atra)Jong roodborstje
(erithacus rubecula)Roodborstje
(erithacus rubecula)Kievit
(vanellus vanellus)Kluut
(recurvirostra avosetta)Kneu
(carduelis cannabina)Kneu
(carduelis cannabina)Kluut
(recurvirostra avosetta)Kluut
(recurvirostra avosetta)Kluut
(recurvirostra avosetta)Kluut
(recurvirostra avosetta)Kluut
(recurvirostra avosetta)Kluut
(recurvirostra avosetta)Putter / distelvink
(carduelis carduelis)Putter / distelvink
(carduelis carduelis)Putter / distelvink
(carduelis carduelis)Putter / distelvink
(carduelis carduelis)Putter / distelvink
(carduelis carduelis)Putter / distelvink
(carduelis carduelis)Rietgors
(emberiza schoeniclus)Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)Rietzanger
(acrocephalus schoenobaenus)Zwartkop
(sylvia atricapilla)Blauwe reiger
(ardea cinerea)Tureluur
(tringa totanus)Tureluur
(tringa totanus)Tureluur
(tringa totanus)Visdief
(sterna hirundo)Visdief
(sterna hirundo)Visdief
(sterna hirundo)Visdief
(sterna hirundo)Zanglijster
(turdus philomelos)Vlaamse gaai
(garrulus glandarius)Groene specht
(picus viridis)Groene specht
(picus viridis)Grote bonte specht
(dendrocopos major)Koolmees
(parus major)Koolmees
(parus major)Halsbandparkiet
(psittacula krameri)Grote bonte specht
(dendrocopos major)Halsbandparkiet
(psittacula krameri)Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Smaragdeend/cayuga eend?
(anas platyrhynchos f. domestica)Smaragdeend/cayuga eend?
(anas platyrhynchos f. domestica)Fuut
(podiceps cristatus)Fuut
(podiceps cristatus)Fuut
(podiceps cristatus)Kokmeeuw
(larus ridibundus)Kokmeeuw
(larus ridibundus)Krakeend
(anas strepera)Blauwe reiger
(ardea cinerea)Blauwe reiger
(ardea cinerea)Wilde eend
(anas platyrhynchos)Kluten
(recurvirostra avosetta)Wilde eend
(anas platyrhynchos)Fazant
(phasianus colchicus)Kuifeenden
(aythya fuligula)Grote zilverreiger
(ardea alba)Grote bonte specht
(dendrocopos major)Grote bonte specht
(dendrocopos major)Staartmees
(aegithalos caudatus)Halsbandparkiet
(psittacula krameri)Merelman
(turdus merula)Boomkruiper
(certhia brachydactyla)


Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)Pimpelmees
(cyanistes caeruleus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Nijlgans
(alopochen aegyptiacus)Fazant
(phasianus colchicus)Grote bonte specht
(dendrocopos major)Grote bonte specht
(dendrocopos major)Halsbandparkieten
(psittacula krameri)Stadsduif
(columba livia forma domestica)Houtduif
(columba palumbus)Witte ooievaar
(ciconia ciconia)Staartmees
(aegithalos caudatus)Halsbandparkiet
(psittacula krameri)


Sneeuwhoen in zomerkleed
(rock ptarmigan; lagopus mutus)


Sneeuwhoen in zomerkleed
(willow ptarmigan; lagopus lagopus)


Jonge hoender
(Ruffed Grouse)


Californische kwartel
(lophortyx californicus)


Amerikaanse waterspreeuw
(cinclus mexicanus)


WarblerWarblerWitkruingors
(White-crowned sparrow; zonotrichia leucophrys)


Witkruingors
(White-crowned sparrow; zonotrichia leucophrys)


Een kleine grijze snip in zomerkleed
(limnodromus griseus)


Clark's notenkraker
(nucifraga columbiana)


Stellers gaai
(cyanocitta stelleri)


jonge geelkoptroepiaal op hand
(xanthocephalus xanthocephalus)


Killdeerplevier
(charadrius vociferus)


Geelkoptroepiaal
(xanthocephalus xanthocephalus)